Bestyrelsen

Herunder finder du navnene og kontaktinformationer på de nuværende bestyrelsesmedlemmer i Dansk Spielmeyer-Vogt Forening. Bestyrelsen består af seks medlemmer, hvor fem af disse skal være forældre eller voksne søskende. Bestyrelsen står altid til rådighed for samtale eller personlig kontakt, og nye forældre tilbydes samtale i eget hjem af de nærmest boende andre forældre via konsulenten