National Research Team

Sammen med læger fra Center for Sjældne Diagnoser (CSS) på Århus Universitetshospital Skejby har NCL Danmark oprettet et samarbejde under navnet National Research Team.

Formålet er løbende at være opdateret på relevant forskning og forsøg omkring de forskellige NCL sygdomme.

Ligeledes er det formålet at udbrede kendskabet til National Research Team, de danske forhold og den styrke der ligger heri med henblik på at sikre tilstrækkelig kendskab hertil i medicinalindustrien og forskningsmiljøerne.

National Research Team er tillige i dialog med læger og patientforeninger i Norge og Sverige.