Kontaktpersoner

Herunder finder du navne og kontaktinformationer på de forskellige funktioner i NCL Danmark:

Bestyrelsen

  • Formand – Merete Staureby, formand@ncl.dk, mobil 26854564
  • Næstformand – Christian Behnke, ncl@ncl.dk
  • Bestyrelsesmedlem – Kasper Elmegaard Olesen
  • Bestyrelsesmedlem – Jens Batsberg
  • Bestyrelsesmedlem – Kenneth Jensen
  • Bestyrelsesmedlem – Lisbeth Ellegaard Jensen

Forældrerepræsentanter i NCL Teamet (foraeldrerepraesentanter@ncl.dk)

  • Mette Olin Behnke, mobil 20726837
  • Charlotte Toft

Kasserer

  • Kasserer – Erik Hoff Larsen, kasserer@ncl.dk

Hurra for livet

  • Redaktør – Sara Eldrup, redaktoer@ncl.dk