Kontaktpersoner

Herunder finder du navne og kontaktinformationer på de forskellige funktioner i NCL Danmark:

Bestyrelsen

 • Formand – Merete Staureby, formand@ncl.dk, mobil 26854564
 • Næstformand – Kenneth Jensen
 • Kasserer og IT – Christian Behnke
 • Bestyrelsesmedlem og IT – John Vemmelund
 • Bestyrelsesmedlem – Lisbeth Ellegaard Jensen
 • Bestyrelsesmedlem – Søren Godiksen
 • Suppleant – Tine Marie Nielsen

Forældrerepræsentanter i NCL Teamet (foraeldrerepraesentanter@ncl.dk)

 • Mette Olin Behnke, mobil 20726837
 • Charlotte Toft

Kasserer

 • Kasserer – Christian Behnke, kasserer@ncl.dk

Hurra for livet

 • Redaktør – Sara Eldrup, redaktoer@ncl.dk