Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK

Samtykke

Ved indmeldelse  i NCL Danmark gives samtykke til at foreningen gemmer og opbevarer medlems data i overensstemmelse med gældende lovgivning under EU General Data Protection Regulation (GDPR) herunder med referencer til persondataforordningen.

Medlemsdata

Formålet med opbevaring af medlemmets personoplysninger, herunder navn, adresse, e-mail, tlf.nr., medlemstype, begrundes i medlemsadministration til kontingentopkrævninger, til distribution af medlemsblad samt til annoncering af NCL Danmarks arrangementer.

Personfølsomme data

Ved indmeldelse i NCL Danmark er det valgfrit at angive navn og fødselsdato for den person, der er berørt af en sygdom med NCL, hvilket, i henhold til GDRP, tilkendegiver et sygdomsforhold. Angivelse af en NCL persons navn og fødselsdato ved indmeldelse anses som samtykke fra medlemmet/den forældrepårørende til at NCL Danmark opbevarer dataene. Dataene har til formål at sende fødselsdagshilsner til NCL personen ved annoncering i medlemsbladet Hurra for Livet.

Behandling af persondata

NCL Danmark behandler kun data om medlemmer, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til landsforeningens nævnte formål med medlemsadministration. Dataansvarlig er NCL Danmarks formand.

NCL Danmark er afhængige af at medlemsdata er korrekte og opdaterede for at kunne yde service overfor medlemmerne. Ændringer af medlemsdata kan sendes til ncl.danmark@gmail.com.

Udmeldelse

Udmeldelse af NCL Danmark kan ske ved skriftlig henvendelse på ncl.danmark@gmail.com.

Medlemsdata slettes helt ved udmeldelse, dog senest et år efter udmeldelse. Ved genindmeldelse skal indmeldelsesdata indsendes på ny.

Ved manglende kontingent betaling slettes et medlem automatisk af NCL Danmarks medlemsadministrator ved næstkommende opgørelse over medlems status. Ønsker et medlem herefter fortsat at være medlem af NCL Danmark skal indmeldelsesdata indsendes på ny.

Aftaler om behandling af persondata med anden part

NCL Danmark har indgået aftaler om databehandling med følgende virksomheder:

E-conomics – administrator af foreningens bogføringsprogram

Dansk Blinde Samfund – distribution af medlemsbladet Hurra for Livet

Medlemsrettigheder

Som medlem har man til en hver tid ret til at få oplyst hvilke data foreningen behandler i tilknytning til det enkelte medlemskab, hvor foreningen har dataene fra og hvad foreningen anvender dataene til. Ligeledes har man som medlem til en hver tid ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger samt at tilbagetrække sit samtykke til de indsamlede medlemsdata. Henvendelse herom sendes til ncl.danmark@gmail.com.

Indsigelse eller klage over behandling af persondata

Mener du, at dine oplysninger bliver indsamlet eller behandlet i strid med loven eller de betingelser vi stiller, og det samtykke der er givet, er du velkommen til at kontakte foreningen med en indsigelse mod behandlingen.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet. Du kan finde flere informationer om Datatilsynet her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/.

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende Politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Denne politik er senest opdateret den 17. Maj 2018