Dansk Spielmeyer-Vogt Forening

Dansk Spielmeyer-Vogt Forening blev stiftet i august 1983 med henblik på at støtte, opmuntre og informere familier og pårørende til sygdomsramte børn. Vores mål er at sikre børnene størst mulig livskvalitet, og inspirere familier og andre pårørende til at skabe de bedste rammer for børnene og dem selv.

I år (2012) har foreningen godt 500 medlemmer, som tæller både enkeltpersoner, familier, institutioner og kommuner. Og sammen med vores netværk af blandt andet SV eksperter og søsterforeninger i andre lande, har Dansk Spielmeyer-Vogt Forening et masse viden og praktisk erfaring med Spielmeyer Vogt, som vi gør alt for at dele. Vores medlemmer modtager fire gange årligt vores medlemsblad, som vi udgiver i samarbejde med Dansk Blindesamfund, og derudover har alle medlemmer mulighed for at deltage i foreningens arrangementer. Du kan blive medlem her.

En gang årligt afholder vi generalforsamling. Generalforsamlingen falder samtidigt med et af to årlige forældrekurser. Forældrekurserne bliver afholdt på Refnæsskolen i oktober eller november måned, hvor der også afholdes kurser for lærere, pædagoger, plejepersonale og bedsteforældre. I de weekender hvor der er forældrekurser arrangerer foreningen sideløbende børnetræf, hvor der kun er hygge og leg på dagsordenen. Derudover arrangerer vi en forlænget weekendtur til Billund i forbindelse med Legolands handicapdage, en uges sommerskole og et årligt familietræf, der placeres på skift rundt i landet.

Foreningens bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling, består af 6 medlemmer, hvoraf de 5 skal være forældre eller voksne søskende. Bestyrelsen står altid til rådighed for samtale eller personlig kontakt, og nye forældre tilbydes samtale i eget hjem af de nærmest boende andre forældre via konsulenten.

Vi opfordrer vores medlemmer til at bidrage med alle idéer og oplysninger, som kan være relevante for foreningen og vores medlemmer, og I til hver en tid mere end velkomne til at kontakte os. Det kan I blandt andet gøre her.

Venlig hilsen
Dansk Spielmeyer Vogt Forening