Følgegruppen

Følgegruppen bestå af 2 generalforsamlingsvalgte repræsentanter fra NCL Danmark og ledelsen på IKH.

I følgegruppen drøftes det overordnede samarbejde mellem foreningen og IKH samt de leverede ydelser.