Aflastningsmuligheder

Vi anbefaler, at man benytter sig af muligheden for at få aflastning udenfor hjemmet. For familien er disse pusterum nødvendige for at kunne samle kræfter og fungere som normal familie med bare en smule overskud. Det kan for eksempel være en til to weekender om måneden eventuelt suppleret med en hverdag, hvor barnet er hos en plejefamilie eller på en aflastningsinstitution for handicappede børn. Det kan tage tid at finde en egnet plejefamilie, og der er ofte ventetid på aflastningsinstitutioner – derfor er det vigtigt at søge i rigtig god tid.

Derudover tilbyder Refsnæsskolen en uges ophold for alle børn med Spielmeyer-Vogt i starten af sommerferien. Dette samvær støtter børnene, der ellers godt kan komme ud for at opleve en identitetskrise blandt raske børn. Her er de en del af en gruppe, og kan få følelsen af tryghed og af ikke at være alene.